Het reserveren van plaatsen kan telefonisch op het nummer 03/400.00.34 (vanuit Nederland +32.3.400.00.34) of via een e-mail naar service@teleticketservice.com

Alle zalen van de Sportpaleis Group zijn in staat bezoekers met een handicap te ontvangen. Het is onze betrachting hen zo goed mogelijk op te vangen en te laten genieten van concert, show of opvoering. 

Rolstoelgebruikers

Voor bezoekers in een rolstoel en hun gezelschap worden specifieke plaatsen voorbehouden in de zalen van de Sportpaleis Group. 

Deze plaatsen zijn, zoals die van alle andere prijscategorieën, beperkt in aantal. Snel zijn is dus altijd de boodschap.

In de regel – zowel voor zalen van de Sportpaleis Group als voor eventuele andere locaties waarvoor Tele Ticket Service de ticketverkoop afhandelt - wordt per rolstoelgebruiker plaats voorzien voor één begeleider. De uitzondering is het Sportpaleis, daar kan je maximaal twee begeleiders meebrengen.

Uiteraard gaan we altijd na of uitzonderingen mogelijk zijn om bijvoorbeeld families samen te plaatsen, maar jammer genoeg (en zeker voor grotere groepen) is dat niét altijd mogelijk.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk rolstoelgebruikers op het middenplein te plaatsen. 

Zowel in het Sportpaleis als in Vorst Nationaal is een speciale ingang voorzien voor mensen met een handicap.

Voor het Sportpaleis bevindt deze ingang (ingang 6) zich aan de zijkant (kant parking) van het gebouw. In Vorst Nationaal bevindt deze ingang zich links van de hoofdingang. De vrijwilligers begeleiden je vanaf daar naar je plaats in de zaal.

Andere beperkingen

Ook wie geen gebruik maakt van een rolstoel kan specifieke noden hebben. Geef dus bij het aanvragen van tickets altijd door wat precies de noden zijn opdat we je beter van dienst zouden kunnen zijn.

Gehoorgestoorden

Indien er behoefte is aan een doventolk dien je daar zelf voor te zorgen, tenzij een organiserende partij daarvoor zou instaan en daarover voorafgaandelijk afspraken maakte met Tele Ticket Service, de eigenlijke organisator of de zaalverantwoordelijken (en daarvoor bijvoorbeeld plaatsen liet vastleggen en een tijdelijke ringleiding liet voorzien).

Stadsschouwburg Antwerpen beschikt wel al over een permanente ringleiding voor slechthorenden. Het gaat om zitplaatsen op de parterre vanaf rij 7 tot en met rij 24, inclusief zijblokken. De frequentie is stand ‘T’.

Visuele handicap

Als je met een blindengeleidehond een concert wil bijwonen gelieve dan contact op te nemen met de zaal in kwestie.

Antwerps Sportpaleis - info@sportpaleisgroup.be
Lotto Arena - info@sportpaleisgroup.be
Vorst Nationaal - info.vn@sportpaleisgroup.be
Ethias Arena - info.ea@sportpaleisgroup.be
Stadsschouwburg Antwerpen - info.sba@sportpaleisgroup.be
Capitole Gent - info.cap@sportpaleisgroup.be
Ethias Theater Hasselt - info.et@sportpaleisgroup.be