tickets bestellen
 Hoe tickets on line bestellen?
1. Selecteer in de kalender het evenement waarvoor u tickets wenst te reserveren.

2. Kies vervolgens in welke prijscategorie u toegangstickets wilt. Bepaal tevens het aantal tickets en de betalingswijze

3. U krijgt op het scherm een overzicht van uw reservering.

4. Als u reeds klant bent bij Tele Ticket Service kunt u zich nu aanmelden. Bent u nog geen klant dan wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen.

5. Bevestig tenslotte uw reservering. Betaalde u met een kredietkaart, dan krijgt u uw tickets automatisch toegestuurd. Koos u ervoor om de tickets te betalen via uw bankinstelling, dan krijgt u een overschrijvingsformulier/acceptgiro toegestuurd.

 Hoe verloopt uw on line reservering?
· Door in de kalender ‘on line tickets’ aan te klikken komt u op de pagina voor de on line boekingen.

· Hier dient u de datum van het evenement aan te klikken.

· U kunt vervolgens de gewenste rang selecteren, d.i. aanduiden in welke prijscategorie u toegangstickets wenst.

· Staat de door u gewenste prijscategorie niet (meer) vermeld op het scherm, dan betekent dit dat de ticketvoorraad voor on line boekingen in deze rang is uitgeput.

· U kunt of een andere rang kiezen of naar Tele Ticket Service bellen en informeren of er nog telefonisch tickets van de gewenste prijscategorie besteld kunnen worden.

· Als geen enkele prijscategorie meer op het scherm verschijnt, dan betekent dit dat de on line reservering is stopgezet. U belt dan best naar Tele Ticket Service om te informeren of er nog telefonisch tickets besteld kunnen worden.

· Kaarten die on line werden besteld, worden opgestuurd na de registratie en verwerking van uw (kredietkaart)betaling. Soms moet u even geduld oefenen; wij kunnen de tickets immers pas opsturen nadat ze ons door de organisator van het evenement ter beschikking werden gesteld.

· Laattijdig bestelde of betaalde tickets worden niet meer opgestuurd, maar kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald.


U kunt ze afhalen ten laatste een half uur voor de aanvang van het evenement.De organisator kan een half uur voor de aanvang van het evenement beslissen de niet afgehaalde tickets opnieuw te koop aan te bieden.

Betaalde tickets die niet worden afgehaald, worden niet terugbetaald.

· De kassa’s openen - tenzij anders wordt vermeld - twee uur voor de aanvang van het evenement.

Niet gebruikte tickets worden niet terugbetaald.

« sluit dit venster »      « print dit venster »