Viewer voor webcontent
  • Bezoekers met een beperking

Bezoekers met een beperking

Het reserveren van plaatsen kan op werkdagen van 9 uur  12.30 uur en 13.30  18 uur telefonisch op het nummer 03/400.00.34 (vanuit Nederland +32.3.400.00.34) of via een e-mail naar service@teleticketservice.com.

Alle zalen van de Sportpaleis Group kunnen bezoekers met een handicap te ontvangen. Het is onze betrachting je zo goed mogelijk op te vangen om je te laten genieten van een concert, show of opvoering.

Rolstoelgebruikers

Voor bezoekers in een rolstoel en hun gezelschap worden specifieke plaatsen voorbehouden in de zalen van de Sportpaleis Group.

Deze plaatsen zijn, zoals die van alle andere prijscategorieën, beperkt in aantal. Snel zijn is dus altijd de boodschap.

In de regel – zowel voor zalen van de Sportpaleis Group als voor eventuele andere locaties waarvoor Tele Ticket Service de ticketverkoop afhandelt - wordt per rolstoelgebruiker plaats voorzien voor één begeleider. De uitzondering is het Sportpaleis, waar je maximaal twee begeleiders kan meebrengen.

Uiteraard gaan we altijd na of uitzonderingen mogelijk zijn om bijvoorbeeld families samen te plaatsen, maar jammer genoeg (en zeker voor grotere groepen) is dat niét altijd mogelijk.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk rolstoelgebruikers op het middenplein te plaatsen.

Zowel in het Sportpaleis als in Vorst Nationaal is een speciale ingang voorzien voor mensen met een handicap.

Voor het Sportpaleis bevindt deze ingang (ingang 6) zich aan de zijkant (kant parking) van het gebouw. In Vorst Nationaal bevindt deze ingang zich links van de hoofdingang. De vrijwilligers begeleiden je vanaf daar naar je plaats in de zaal.

Bezoekers met andere beperkingen

Ook wie geen gebruik maakt van een rolstoel kan specifieke noden hebben. Geef bij het aanvragen van tickets altijd door wat precies de noden zijn, zodat we je beter van dienst kunnen zijn.

Dove en gehoorgestoorde bezoekers

Heb je behoefte aan een doventolk, dan moet je daar zelf voor zorgen, tenzij een organiserende partij daarvoor zou instaan en daarover voorafgaandelijk afspraken maakte met Tele Ticket Service, de eigenlijke organisator of de zaalverantwoordelijken (en daarvoor bijvoorbeeld plaatsen liet vastleggen en een tijdelijke ringleiding liet voorzien).

Stadsschouwburg Antwerpen beschikt wel al over een permanente ringleiding voor slechthorenden. Het gaat om zitplaatsen op de parterre vanaf rij 7 tot en met rij 24, inclusief zijblokken. De frequentie is stand ‘T’.

Blinde en slechtziende bezoekers

Wil je met een blindengeleide hond een concert of ander evenement bijwonen, neem dan contact op met de zaal in kwestie.

Antwerps Sportpaleis - info@sportpaleisgroup.be
Lotto Arena - info@sportpaleisgroup.be
Vorst Nationaal - info.vn@sportpaleisgroup.be
Ethias Arena - info.ea@sportpaleisgroup.be
Stadsschouwburg Antwerpen - info.sba@sportpaleisgroup.be
Capitole Gent - info.cap@sportpaleisgroup.be
Ethias Theater Hasselt - info.et@sportpaleisgroup.be