Helpcenter

Informatie over 070-telefoonnummer

Hieronder de verplichte informatie volgens artikel 116/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor het nummer 070 345 345. Opgelet! Dit nummer is sinds 1 januari 2024 niet meer in gebruik.

1. De naam, het adres en indien van toepassing het KBO-nummer van de dienstenaanbieder;

Tele Ticket Service, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem

2. Het EU MOSS of Belgisch btw-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden;

BTW 0466 231 092

3. De omschrijving van de dienst:

Telefonisch reserveren van tickets en algemene inlichtingen over onze diensten.

4. De URL’s gebruikt door de dienst:

https://www.teleticketservice.com

5. De totale prijs van de dienst:

België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)

6. Het contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor klachtenbehandeling:

E-mail:
customer@teleticketservice.com
Online contactformulier
Telefonisch: +32 34 00 00 34

7. Indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten:

Niet van toepassing

8. De startdatum en einddatum van de dienst:
05/06/2015 – 31/12/2099

9. De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens:

Niet van toepassing