Helpcenter

Privacy statement

Beknopte privacyverklaring 

Wie zijn wij? 

Tele Ticket Service nv  
Schijnpoortweg 119
2170 Antwerpen
BTW0466.231.092
RPR Antwerpen 

BNP Paribas Fortis – IBAN BE73 0017 9881 2860 – BIC GEBABEBB 

TELE TICKET SERVICE nv is beheerder van een ticketingplatform, dat zij ter beschikking stelt van haar opdrachtgever. Zij is ten aanzien van haar opdrachtgever verwerker van persoonsgegevens en sluit in die zin een overeenkomst met haar opdrachtgever af. 

Op welke wijze verzamelen wij je persoonsgegevens? 

We verzamelen je persoonsgegevens op verschillende manieren: 
 
– Rechtstreeks van jou: de gegevens die je verschaft bij de aankoop van tickets, het aanmaken van een account, de registratie van een aanbod, dus bij elk contact dat je met ons ticketingplatform hebt, worden door ons verwerkt.  
 
– Via het gebruik van onze websites en apps:  

  • Tele Ticket Service maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.  
  • Om de best mogelijke online ervaring te bezorgen, afgestemd op jouw profiel, worden data in verband met het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd met behulp van een tracking cookie.  
  • Ook derde partijen, zoals promotoren, organisatoren, adverteerders enzovoort, hebben de mogelijkheid om tracking cookies te plaatsen. Zij doen dit om je advertenties op maat te kunnen tonen, maar ook om je surfgedrag te gebruiken in hun communicatie zodra je onze website(s) verlaat.  
  • Meer informatie over cookies vind je hier. 

 

– Via onze opdrachtgever (bv. in het kader van wedstrijden) 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens? 

We gebruiken je gegevens om je ticketaankoop correct te verwerken en correcte toegang tot het evenement te verlenen (scanning en toegangscontrole).  

We geven je gegevens enkel door aan derden wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Een derde partij is bijvoorbeeld de organisator van het evenement waar je recent tickets voor hebt gekocht. 

Je recht op toegang tot en controle van je persoonsgegevens 

Je beschikt over het recht op inzage van je gegevens, het recht om deze te verbeteren, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Je kan bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, en je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.  

Je zal deze rechten dienen uit te oefenen ten aanzien van onze opdrachtgever, met name op de website van de venue(s) waar je evenementen wenst bij te wonen of hebt bijgewoond. 

Uitgebreide privacyverklaring 

Tele Ticket Service hecht het grootste belang aan je vertrouwen. Dit geldt ook voor de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Huidige privacyverklaring beoogt je daarover in detail te informeren. 

1. Wie zijn wij? 

Je verstrekt je gegevens aan Tele Ticket Service nv (TELE TICKET SERVICE), met volgende vennootschapsgegevens: 

Tele Ticket Service nv  
Schijnpoortweg 119
2170 Antwerpen
BTW0466.231.092
RPR Antwerpen 

BNP Paribas Fortis – IBAN BE73 0017 9881 2860 – BIC GEBABEBB 

TELE TICKET SERVICE is beheerder van een ticketingplatform, dat zij ter beschikking stelt van haar opdrachtgever. Zij is ten aanzien van haar opdrachtgever verwerker van persoonsgegevens en sluit in die zin een overeenkomst met haar opdrachtgever af. 

2. Op welke wijze verzamelen wij je persoonsgegevens? 

We verzamelen je persoonsgegevens op verschillende manieren. 

1) Rechtstreeks van jou 

De door ons verzamelde gegevens worden voornamelijk door jou rechtstreeks aan ons bezorgd. Zo worden gegevens opgeslagen bij ticketaankoop, aanmaak van een account, registratie van een aanbod, of bij welk contact dan ook dat je met ons ticketingplatform hebt. 
 

2) Via het gebruik van onze websites en apps 

Wanneer je www.teleticketservice.com bezoekt, kan je anoniem over de website surfen en heb je toegang tot belangrijke informatie zonder dat je identiteit bekend wordt.  


Tele Ticket Service maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt verzonden naar je browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan jou heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als je identificatiekaart: je wachtwoorden, je aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd. Sommige cookies zijn essentieel om deze website correct te laten functioneren, andere maken het mogelijk om het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.  

Onze website maakt gebruik van meer cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Op deze manier krijg je de meest relevante informatie aangeboden op basis van je profiel.  Ook derde partijen, zoals onze evenementenpartners, hebben de mogelijkheid om je surfgedrag te meten om hun communicatie op jou af te stemmen. Deze kan je zelf beheren.  

3) Via onze opdrachtgever 

In bepaalde situaties ontvangen we de persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou, maar via onze opdrachtgever. Deze vraagt ons om je gegevens te verwerken om jou je tickets te bezorgen. Een voorbeeld is een wedstrijdactie waaraan je hebt deelgenomen. In dat geval ontvangen we je gegevens van onze opdrachtgever (die ze zelf ontvangt via de desbetreffende organisator van de wedstrijd). Je gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de afhandeling van de tickets. 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Het gaat om volgende gegevens:  
– Persoonlijke contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land en taal. Dit zijn de gegevens die je ons zelf verstrekt bij aankoop van een ticket. 
– Betalings- en facturatiegegevens: deze gegevens worden opgeslagen om je bestelling te kunnen verwerken. 
– Informatie over het gebruik van website/apps en andere toepassingen (mails). Deze informatie wordt anoniem gebruikt voor analysedoeleinden.  
– Informatie die we verkrijgen via onze opdrachtgever, zo bijvoorbeeld toegekende ledennummers met het oog op de toepassing van kortingen.  
– Geboortedatum, daar we wettelijk verplicht zijn om een ouderlijke toestemming te bekomen voor min-13-jarigen en met het oog op leeftijdsverificatie bij bepaalde evenementen.  
– Aan de hand van scanning en toegangscontrole verwerken we of en wanneer je het evenement hebt bijgewoond. 

Tele Ticket Service maakt gebruik van social media plugins. Deze plugins laten je toe om content te delen op sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter en Google Plus. De sociaalnetwerksites waarnaar wordt doorverwezen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Het kan best zijn dat deze sociaalnetwerksites cookies op je (mobiel) toestel plaatsen eenmaal je geklikt hebt op deze knoppen. Tele Ticket Service is niet verantwoordelijk voor de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Voor een overzicht van de cookies waar Tele Ticket Service gebruik van maakt, verwijzen we je graag door naar onze cookie policy. Daarnaast raden we je aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen. 

4. Rechtmatigheid van de verwerking 

Een verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn op basis van verschillende gronden. 

• Uitvoering van de overeenkomst 

Koop je een ticket, dan moet vanzelfsprekend een bepaalde verwerking van persoonsgegevens worden doorgevoerd met het oog op de afhandeling van deze transactie. Gezien TELE TICKET SERVICE slechts een verwerker van persoonsgegevens is, komen je gegevens onze opdrachtgever toe. 

• Toestemming  

In het geval van min-13-jarigen wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd van een persoon bevoegd met ouderlijk gezag.  


• Wettelijke verplichting 

Bepaalde verwerking van persoonsgegevens moet worden uitgevoerd met het oog op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zo bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen. 

• Gerechtvaardigd belang 

Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt met het oog op het opsporen of vermijden van misdrijven. TELE TICKET SERVICE heeft in dit verband een zorgvuldige afweging van belangen doorgevoerd. 

5. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens? 

  • Afhandeling van uw transactie 

TELE TICKET SERVICE verzamelt persoonsgegevens om je reservering te kunnen behandelen en je op de hoogte te houden van het evenement waarvoor je tickets kocht, zo onder meer met het oog op een vlot verloop.  

Bij de toegangscontrole en box office aan dezalen zijn je gegevens raadpleegbaar via je tickets. Op deze manier kunnen allerhande vragen vlot verwerkt worden. 

Bij aankoop van een annuleringsverzekering zullen je gegevens bezorgd worden aan Allianz om de dienst (de verzekering van de tickets) te kunnen uitvoeren. Je vindt de volledige privacyverklaring van Allianz hier

Bij aankoop van tickets via een fanclub of andere ledenplatformen, zoals bijvoorbeeld CERA, worden de transactie en klantengegevens gedeeld, om de door hen gedistribueerde (kortings)codes aan hun leden te kunnen verschaffen en te kunnen opvolgen.  

We delen je gegevens enkel met onze externe dienstverleners als dit nodig is om hun diensten aan ons te kunnen verlenen. We sluiten in dat geval met hen een overeenkomst af om de conformiteit met de GDPR (General Data Protection Regulation) te verzekeren. 

  • Nagaan wettigheid van verrichtingen 

Persoonsgegevens kunnen door ons of door onze partners worden gebruikt met het oog op het vermijden of opsporen van misdrijven, zo bijvoorbeeld doorverkoop van tickets op de zwarte markt, fraude inzake elektronische betalingen, schending van intellectuele eigendom, of andere misdrijven. 

6. Je recht op toegang tot en controle van je persoonsgegevens 

Je beschikt over een aantal rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens. Je zal deze rechten dienen uit te oefenen ten aanzien van onze opdrachtgever, met name op de website van de venue(s) waar je evenementen wenst bij te wonen of hebt bijgewoond. 

Niettemin informeren we je graag over de inhoud van je rechten: 

Recht op inzage  

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens in te kijken en je voorkeuren te beheren, zo bijvoorbeeld inzake mailing.  

Recht op correctie of schrapping 

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of gegevens te laten wissen. Indien je gegevens met jouw toestemming aan derden werden bezorgd, zullen deze derden eveneens worden verzocht de gevraagde aanpassingen door te voeren. Je zal daarover worden geïnformeerd.  

Recht op vergetelheid 

Je hebt het recht te vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database. In sommige gevallen kan deze vraag geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of omwille van andere wetgeving (bv. voldoen aan fiscale regelgeving). Zijn je gegevens aan derde partijen verstrekt, dan zal je verzoek tot vergetelheid ook aan deze derden worden overgemaakt. Je wordt daarover geïnformeerd.  

Recht op bezwaar 

Je hebt te allen tijde het recht om jezelf te verzetten tegen de verwerking van je gegevens die wordt gedaan op basis van gerechtvaardigd belang. Je kan ook bezwaar laten gelden tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering. Je kan daartoe tevens gebruikmaken van de uitschrijflink onderaan in de aan jou bezorgde mail. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk is toegestaan of jouw uitdrukkelijke toestemming heeft. Indien een dergelijk besluit tussenkomt, heb je het recht je standpunt daarover kenbaar te maken, dit besluit aan te vechten of hiervoor een menselijke tussenkomst te eisen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Je hebt het recht om verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerker in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm.  
 
Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder 
 
Indien je bepaalde klachten hebt inzake het privacybeleid van Tele Ticket Service, dan kan je je wenden tot de toezichthouder (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit). 

7. Bewaartermijn van de gegevens 

De  bewaartermijn van de klantengegevens wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke en dien je na te gaan op de website van de venue waar je een evenement bijwoont.  

8. Beveiliging van gegevens 

Tele Ticket Service doet al het mogelijke om haar klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of onrechtmatige aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens in haar bezit. 

Daartoe worden onder meer volgende beveiligingsmaatregelen aangewend: 
– Technische beveiligingsmaatregelen: 
o Interne bestanden worden opgeslagen op een locatie waar (enkel) die personen aan kunnen die deze bestanden nodig hebben in het kader van verwerkingen (bijvoorbeeld klantendienst omtrent terugbetalingen, overpayment/underpayment). 
o De interne ticketingapplicaties zijn voorzien van een gepersonaliseerde login en paswoord. Worden deze applicaties via een externe weg geconsulteerd, dan is nog een extra username en paswoord nodig. 
o Back-ups worden dagelijks genomen en op verschillende locaties bewaard. Deze back-ups worden minimaal 30 dagen bijgehouden om de gegevens te kunnen terughalen in geval van verlies en de continuïteit te verzekeren.  
o Externe toegang tot de ticketingapplicaties is altijd via een beveiligde url  (https). 
o Firewalls beschermen onze interne netwerken tegen externe toegang. 
o Alle interne systemen zijn of worden voorzien van de nodige EndPoint Protectie (Antivirus/Antimalware/….). 
o De wachtwoorden van alle gebruikers worden versleuteld opgeslagen. 
o Alle communicatie tussen de verschillende ticketingcomponenten loopt over versleutelde verbindingen. 
o In het geval er data wordt uitgewisseld voor testdoeleinden zullen bepaalde gegevens worden gepseudonimiseerd en geanonimiseerd (bv. naam, e-mailadres).  
o Een grondig uitgewerkt intern privacybeleid. 
o Het afsluiten van overeenkomsten met derde partijen die toegang hebben tot de database met het oog op het verzekeren van de conformiteit met de GDPR.

9. Doorgifte van gegevens aan derde landen 

Gegevens worden enkel doorgegeven binnen de EU via de partners waar TELE TICKET SERVICE mee samenwerkt.  

10. Sites van derden 

Deze website bevat links naar sites van derden. Tele Ticket Service nv heeft geen enkele controle op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid. 

11. Aanpassingen aan het privacybeleid 

Bij wijzigingen aan huidig privacybeleid stellen we je daarvan per e-mail op de hoogte. De nieuwste versie is steeds raadpleegbaar op de website. 

12. Contact 

De algemene gegevens van Tele Ticket Service zijn beschikbaar op de website. Heb je vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de specifieke dienstverlening door TELE TICKET SERVICE, dan stuur je best een mail naar privacy@teleticketservice.com. Heb je andere vragen i.v.m. de verwerking van je persoonsgegevens, dan mail je best naar onze opdrachtgever. Je kan de nodige gegevens terugvinden op de website van de venue waar je een evenement bijwoont.